Predtlačová príprava

Osvitové štúdio

Naše osvitové štúdio pre Vás zabezpečuje kompletnú predtlačovú prípravu na platforme PC. Využívame technológiu CTP (Computer to Plate) a na osvit platní používame automatickú osvitovú linku Cron UVP 3648GX+. Rozlíšenie pri osvite platní je od 150 – 200 lpi pri 2540 dpi.

Príprava prebieha predovšetkým v programoch:

Adobe Creative Suite 6
Corel Draw X6
KODAK Preps 6.0
Osvitové štúdio

Máme možnosť vyrobiť nátlačky aj kontrolné farebné alebo čiernobiele proofy do maximálnej veľkosti 610 x 430 mm.
Na Vaše požiadanie vieme zhotoviť elektronické proofy, ktoré Vám elektronicky zašleme.

Kontrola pred osvitom

Disponujeme zariadením na výrobu kontrolných nátlačkov - farebných alebo čiernobielych do maximálnej veľkosti 610 x 430 mm.
Na Vaše požiadanie vieme zhotoviť elektronické proofy, ktoré Vám zašleme.

Príjem dát

FTP server
e-mail: grafik@alfaprint.sk / do 10 MB
CD/DVD
USB kľúč, USB disky

Typ dát na spracovanie

Formát PDF kompozitný / PostScript 3.
Kontrolu dát robíme pomocou Adobe Acrobat 9.0 Profesional a PitStop Professional.