Obchodný tím

Ing. Radoslav Vojt

vedúci oddelenia - slovenský trh
+421 43 400 1630
+421 917 249 766
radoslav.vojt@alfaprint.eu

Mgr. Beáta Kovalčíková

vedúca oddelenia - nemecky hovoriace krajiny
+421 43 400 1630
+421 908 801 996
beata.kovalcikova@alfaprint.eu

Ing. Peter Feranec

obchodný zástupca
+421 43 400 1630
+421 907 804 744
peter.feranec@alfaprint.sk

Janka Rybanová

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 917 983 187
janka.rybanova@alfaprint.eu

Zuzana Tesáková

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 907 757 159
zuzana.tesakova@alfaprint.sk

Vladimír Skalický

obchodný zástupca
+421 43 400 1630
+421 917 913 942
vladimir.skalicky@alfaprint.sk

Bronislava Boššániová

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 905 068 802
bronislava.bossaniova@alfaprint.eu

Janette Kohutová

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 908 359 223
janette.kohutova@alfaprint.eu

Mgr. Nina Korbeľová

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 907 756 312
nina.korbelova@alfaprint.eu

Ing. Nina Seemann

obchodná zástupkyňa
+421 43 400 1630
+421 917 983 184
nina.seemann@alfaprint.eu

Dominik Puvák

obchodný zástupca
+421 43 400 1630
+421 907 759 750
dominik.puvak@alfaprint.eu