Pracovné príležitosti

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne pracovné príležitosti.

V prípade záujmu o zamestnanie prosím zasielať žiadosť o zamestnanie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na e-mail alfaprint@alfaprint.sk

Informácie o pracovných príležitostiach podávame výhradne iba na Sekretariáte.

Sekretariát: Mgr. Barbora Obálová
e-mail: alfaprint@alfaprint.sk kontakt:
+421 43 400 16 10
Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00